Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Dầu Khí IDICO (ICN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Dầu Khí IDICO
 • Tên quốc tế
  IDICO Investment Construction Oil And Natural Gas Joint Stock Company
 • Viết tắt
  IDICO-CONAC
 • Trụ sở chính
  326 Nguyễn An Ninh - F7- Tp.Vũng Tàu
 • Điện thoại
  064.838423 - 064.838426
 • Fax
  064.838422
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Ngọc Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Thanh Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Thịnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Đắc Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Ngọc
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tuyển Chiêu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Quang Duy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thanh Tùng
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Anh Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đoàn Đắc Hiếu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thanh Kiều
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  Kế toán trưởng
 • Vũ Anh Tuấn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ