Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp (ICI: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp
 • Tên quốc tế
  Industrial Construction and Investment Joint stock company
 • Viết tắt
  ICIC
 • Trụ sở chính
  Số 158, Phố Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 35.58.30.52
 • Fax
  024 .38.58.30.13
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đỗ Chí Nguyễn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Anh Dương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Gia Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Văn Viện
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Khắc Đáp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Cường
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Mai Danh Lâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Khắc Đáp
  Tổng Giám đốc
 • Trần Gia Hưng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hoàng Vân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Anh Dương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Văn Tứ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Quang Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Kiên Giang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đức Vượng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Khiên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Tuyết Minh
  Kế toán trưởng
 • Phan Hữu Nam
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ