Công ty Cổ phần Xây dựng sông Hồng (ICG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây dựng sông Hồng
 • Tên quốc tế
  Song Hong Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  INCOMEX
 • Trụ sở chính
  164 Lò Đúc, Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3 9 72 72 96
 • Fax
  024 3 9 72 72 95
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Hùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Sĩ Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tuấn Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Mạnh Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Ngọc Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Sỹ Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Hồng Linh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Tiến Thành
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thị Ngọc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Trần Lan Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Mạnh Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nông Thị Thu Trang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nông Thị Thu Trang
  Kế toán trưởng
 • Phạm Mạnh Thành
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ