Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp (ICC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp
 • Tên quốc tế
  Industrial Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  ICC
 • Trụ sở chính
  Số 71 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 8634656
 • Fax
  024 8631087
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Quang Hiển
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Xuân Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Tân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Chí Thiện
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hùng Vĩ
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lương Thị Mỹ Nhung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đinh Thanh Hải
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Minh Tân
  Tổng Giám đốc
 • Đỗ Xuân Đức
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Quang Hiển
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Xuân Đạo
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ