Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HWS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế
 • Tên quốc tế
  Thua Thien Hue Water Suppy Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HUEWACO
 • Trụ sở chính
  Số 103 Bùi Thị Xuân, P.Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh TT.Huế
 • Điện thoại
  02343815555
 • Fax
  (84-234) 3.826580
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trương Công Nam
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Mạnh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Công Hân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Quý Dương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Minh Châu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Thọ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Liên Ngọc
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Ái Minh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Xuân Thức
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trương Công Hân
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Mạnh Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Quý Dương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Thọ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Minh Châu
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ