Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HVT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
 • Tên quốc tế
  Viet Tri Chemical Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VICCO
 • Trụ sở chính
  Phố Sông Thao - Phường Thọ Sơn – Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại
  0210.3913.743
 • Fax
  0210.3911.512
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất đặc biệt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Văn Cường
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Hoàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Bách
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Văn Đình Hoan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lưu Thị Tình
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hồng Hải
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Bích Ngọc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Văn Đình Hoan
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Bách
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Ngọc Hoàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Minh Hoa
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Thanh Hiền
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ