Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Hùng Vương
 • Tên quốc tế
  Hung Vuong Corporation
 • Viết tắt
  HV Corp.
 • Trụ sở chính
  Lô 44 Khu Công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
 • Điện thoại
  +84-(0)73-385.42.45
 • Fax
  +84-(0)73-385.42.48
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Nông sản và thủy hải sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Dương Ngọc Minh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hà Việt Thắng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Ký
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Nam Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Kim Phụng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Vân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Lâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Tấn Trương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dương Ngọc Minh
  Tổng Giám đốc
 • Lê Kim Phụng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Hiếu Hòa
  Kế toán trưởng
 • Hà Việt Thắng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ