Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (HU4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4
 • Tên quốc tế
  HUD4 Investment and Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HUD4
 • Trụ sở chính
  Số 662 Bà Triệu, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại
  024 - 37 38 51 903
 • Fax
  024 - 37 37 10 245
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Quang Hiệp
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đồng Phạm Bình
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Đỗ Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Văn Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Việt Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thanh Thúy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hoa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Mậu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Việt Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Huyên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Đinh Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Anh Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Đỗ Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Nhan
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ