Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (HU1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
 • Tên quốc tế
  HUD1 Investment And Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HUD1.,JSC
 • Trụ sở chính
  Số 168 đừờng Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân,Thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  024 38.68.75.57
 • Fax
  024 38.68.65.57
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Dương Tất Khiêm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Quang Đạo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thanh Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Thái Khanh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Phương Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hồng Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dương Tất Khiêm
  Tổng Giám đốc
 • Trần Vũ Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Việt Phương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Quang Đạo
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thanh Hải
  Kế toán trưởng
 • Lê Thị Mỹ Dung
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ