Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh (HTW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
 • Tên quốc tế
  Hatinh Water Supply Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HAWASU
 • Trụ sở chính
  Số 01 đường Nguyễn Hoành Từ, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại
  02393685868
 • Fax
  (84-39) 3886 680
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Võ Ngọc Vinh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Hạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Hóa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Kim Oanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Quang Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Thanh Hải
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Chí Kiên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Hữu Lân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Ngọc Vinh
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Quang Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Hóa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Kim Oanh
  Kế toán trưởng
 • Trần Anh Lương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ