Công ty Cổ phần vận tải Hà Tiên (HTV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần vận tải Hà Tiên
 • Tên quốc tế
  Ha Tien Transport Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HATIEN TRANSCO
 • Trụ sở chính
  296 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, Tp. HCM
 • Điện thoại
  08 37404061
 • Fax
  08 37404062
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phan Trọng Lập
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Thông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Quỳnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Văn Huân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Minh Huy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Huệ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thế Nghĩa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Văn Huân
  Tổng Giám đốc
 • Đặng Thành Kết
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Việt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Lý
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Thu
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ