Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh (HTU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh
 • Tên quốc tế
  Ha Tinh Urban and Environment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HTURENCO
 • Trụ sở chính
  Số 161 đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại
  0393.855.429
 • Fax
  0393.855.429
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ xử lý phế liệu phế thải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Đình Hòa
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Viết Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Duy Bằng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đậu Văn Tám
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Thị Ngọc Ánh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trương Văn Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Thanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Duy Bằng
  Tổng Giám đốc
 • Trần Đình Hòa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Ánh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Duy Bằng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ