Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây (HTT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây
 • Tên quốc tế
  Ha Tay Trading Joint stock company
 • Viết tắt
  Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây
 • Trụ sở chính
  Số 7 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 33547252
 • Fax
  024 33113052
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đào Văn Chiến
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Công
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Thị Thúy Hằng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Đỉnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thu Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Mai
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Thanh Thủy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đào Văn Chiến
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đức Đỉnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đào Văn Chiến
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ