Công ty Cổ phần HTINVEST (HTP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần HTINVEST
 • Tên quốc tế
  HTINVEST JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  HTINVEST.,.JSC
 • Trụ sở chính
  Tầng 16, tòa nhà VICC, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại
  2435642687
 • Fax
  2363841258
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Phương tiện truyền thông
 • Ngành
  Hoạt động xuất bản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Bùi Xuân Hồi
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Tùng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Quang Hòa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Thu Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thanh Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Quốc Đại
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Châu Tâm Hạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Phú Cường
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Tôn Thất Điểu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Văn Hiệp
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Hải Đăng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Như Việt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mai Văn Thanh
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ