Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long
 • Tên quốc tế
  Truong Long Engineering And Auto Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Truong Long JSC
 • Trụ sở chính
  Lô 46 đường 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM
 • Điện thoại
  028 37.54.31.88
 • Fax
  028 37.54.31.89
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Ôtô & linh kiện phụ tùng
 • Ngành
  Ôtô
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thị Kiều Diễm
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Sumit Petcharapirat
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Laura Burke
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hiroshi Sogawa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lã Văn Trường Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lã Thị Thanh Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Thị Bảy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Chiên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Nguyễn Bảo Trâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lã Văn Trường Sơn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Kiều Diễm
  Tổng Giám đốc
 • Lã Thị Thanh Phương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lã Thị Thanh Phương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ