Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ (HTG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ
 • Tên quốc tế
  Hoa Tho Textile - Garment Joint stock company
 • Viết tắt
  HOA THO CORP
 • Trụ sở chính
  36 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • Điện thoại
  0236 3846 290
 • Fax
  0236 2846 216
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
 • Ngành
  Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Đức Trị
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Quốc Ân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Tường Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Tân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Huệ
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Ngọc Cách
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thanh Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đức Trị
  Tổng Giám đốc
 • Hoàng Thùy Oanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Văn Phước
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Hòa Châu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Ngọc Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Quang Long
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Tường Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Cường
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Văn Cường
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ