Công ty Cổ phần Phát hành sách và Thiết bị trường học Hưng Yên (HST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Phát hành sách và Thiết bị trường học Hưng Yên
 • Tên quốc tế
  Hung Yen Book and Education Equipment Join Stock Company
 • Viết tắt
  Sách Hưng Yên
 • Trụ sở chính
  601, Nguyễn Văn Linh, P.An Tảo, Tp Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại
  0321.3863.892
 • Fax
  0321.3864.095
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Cửa hàng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Luận
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thành Luân
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Minh Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thế Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Anh Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Xuân Hiển
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Mai Lan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Nga
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thành Luân
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Thế Phương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Minh Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Thị Bích Dung
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ