Công ty cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La (HSL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La
 • Tên quốc tế
  Hong Ha Son La Processing Agricutural Product Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HONGHA SONLA.,JSC
 • Trụ sở chính
  Bản Cung Tà Làng, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
 • Điện thoại
  0212 6255599
 • Fax
  0212 6255599
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Nông sản và thủy hải sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Văn Đức
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Giáp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Quý Ba
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tiến Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tuấn Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Quỳnh Hoa
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Anh Dũng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Nam
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Xuân Giáp
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tiến Nam
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Lê Oanh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Tiến Nam
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ