Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (HSI: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh
 • Tên quốc tế
  General Materials Biochemistry Fertilizer Joint Stock Company
 • Viết tắt
  MF JSC
 • Trụ sở chính
  Ấp 5, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP.HCM
 • Điện thoại
  028 3799.01.70
 • Fax
  028 3794.90.51
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất đặc biệt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Tấn Quốc
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Anh Phượng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Lan Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Nghĩa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Thị Thu Hà
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Thanh Điền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Thị Hợi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tấn Quốc
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Xuân Ngọc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Huyền
  Kế toán trưởng
 • Trương Thị Thu Hà
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ