Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
 • Tên quốc tế
  HOA SEN Group
 • Viết tắt
  HOASEN Group
 • Trụ sở chính
  số 9 Đại lộ Thống Nhất, khu công nghiệp Sóng Thần II, Phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại
  0650 3790 955
 • Fax
  0650 3790 888
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Thép
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Phước Vũ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Chu
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lý Văn Xuân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quốc Trí
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Viết Duy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Luân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Vũ Nam
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Đình Hạnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đồng Thị Thanh Hằng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Quốc Trí
  Tổng Giám đốc
 • Hồ Thanh Hiếu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Khoa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Huy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Văn Thanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Quốc Phẩm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Đức Huy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Ngọc Lan
  Kế toán trưởng
 • Vũ Văn Thanh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ