(HRS: HOSTC)

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
 • Tên quốc tế
 • Viết tắt
  Công ty cổ phần chứng khoán Tầm Nhìn
 • Trụ sở chính
  Lầu 9, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. HCM
 • Điện thoại
  0839147027
 • Fax
  0839147020
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
 • Ngành
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Thị Xuân Mỹ
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Anh Viễn
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Xuân Mỹ
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ