Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình
 • Tên quốc tế
  Hoa Binh Rubber Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Horuco
 • Trụ sở chính
  Ấp 7, Xã Hòa Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu
 • Điện thoại
  +84-(0)64-387.21.04
 • Fax
  +84-(0)64-387.34.95
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất thông thường
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Công Kha
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Bảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Minh Đợi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Cửu Tuệ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoàng Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Văn Tuấn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Kim Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Văn Bình
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Bảo
  Tổng Giám đốc
 • Võ Thị Thủy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Quang
  Kế toán trưởng
 • Bành Mạnh Đức
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ