Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân
 • Tên quốc tế
  Hoang Quan Consulting – Trading – Service Real Estate Corporation
 • Viết tắt
  Hoang Quan Corp.
 • Trụ sở chính
  Số 286 - 288 Huỳnh văn Bánh , P.11, Q.Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Min
 • Điện thoại
  2839144016
 • Fax
  862928486
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trương Anh Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Diệu Phương
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trương Thái Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Đức Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thành Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Đình Viên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thái Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thành Văn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Phùng Nhã Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Điểm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Minh
  Tổng Giám đốc
 • Lê Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Tiến Danh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Anh Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Đạo Cung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Tuyển Cử
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Nguyễn Song Vân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Lâm
  Giám đốc Tài chính
 • Nguyễn Hồng Phượng
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thanh Hoài
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ