Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng (HPW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng
 • Tên quốc tế
  Hai Phong water Joint stock company
 • Viết tắt
  CTCP Cấp nước Hải Phòng
 • Trụ sở chính
  Số 54 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại
  0225 3745377
 • Fax
  0225 3823748
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Việt Cường
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Hồng Dương
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đăng Ninh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Dương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Hữu Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Thị Mỵ
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Hồng Lăng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thị Thanh Diệp
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Hữu Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Dương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Cao Văn Quý
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Anh Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Việt Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đăng Ninh
  Kế toán trưởng
 • Đoàn Ngọc Hưng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ