Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (HPT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
 • Tên quốc tế
  HPT Vietnam Corporation
 • Viết tắt
  HPT
 • Trụ sở chính
  Tầng 9, Tòa nhà Paragon, Sô 03 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 354.12.34.00
 • Fax
  028 54.10.88.01
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Công nghệ
 • Ngành
  Phần cứng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Ngô Vi Đồng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đinh Hà Duy Trinh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hàn Nguyệt Thu Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quyền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Hà Duy Linh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Anh Hoàng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hoàng Yến
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Nhựt Hoàng Nam
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Thị Thanh Nga
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đinh Hà Duy Linh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hồng Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Thế Vinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quyền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phùng Quốc Bảo
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Hồng Hải
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ