Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng (HPP: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng
 • Tên quốc tế
  Hai Phong Paint Join Stock Company
 • Viết tắt
  HPP
 • Trụ sở chính
  Số 12 Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
 • Điện thoại
  0313.292019 - 3.835710
 • Fax
  313.571053
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất đặc biệt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Viện
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Mộng Lân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Kim Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lã Quỳnh Chi
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thanh Trâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thị Thu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Trung Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Kim Ngọc
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ