Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ (HPL: OTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ
 • Tên quốc tế
 • Viết tắt
  HPL
 • Trụ sở chính
  Số 36 đường Nguyễn Văn Linh (đường QL91B cũ), P Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
 • Điện thoại
  +84-(0)710-376.23.60
 • Fax
  +84-(0)710-376.23.60
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Quang Huống
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Hữu Truyền
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Sửu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Thị Mỹ Nghi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Mạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lương Hoàng Mãnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thành Tính
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Chim Văn Đương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Việt Hồng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thắng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quang Huống
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đình Sửu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Tô Văn Khởi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Hữu Truyền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Trí
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Mạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Thị Mỹ Nghi
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ