Công ty cổ phần khu công nghiệp Hiệp Phước (HPI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần khu công nghiệp Hiệp Phước
 • Tên quốc tế
  Hiep Phuoc Industrial Park Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Công ty cổ phần khu công nghiệp Hiệp Phước
 • Trụ sở chính
  Khu B, đường số 1, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM
 • Điện thoại
  2837800345
 • Fax
  2837800341
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Tề Trí Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Đăng Linh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Viết
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Bảo Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Đình Thu Nhi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trường Bảo Khánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Minh Nhựt
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quốc Dũng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Tuấn Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trường Bảo Khánh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Văn Tươi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Bảo Đức
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tấn Phong
  Phó Tổng Giám đốc
 • Giang Ngọc Phương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lữ Thị Thu Vân
  Kế toán trưởng
 • Giang Ngọc Phương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ