Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc (HPH: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc
 • Tên quốc tế
  Ha Bac Hung Phat Chemical Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HPCO
 • Trụ sở chính
  Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
 • Điện thoại
  2043526066
 • Fax
  2043526066
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất thông thường
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Chu Anh Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tống Luận
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Toàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thanh Vân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hoàng Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thu Nga
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thanh Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Anh Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thanh Hiếu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Hoàng Hưng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thế Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Thân Thị Hà
  Kế toán trưởng
 • Thân Thị Hà
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ