Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
 • Tên quốc tế
  Hoa Phat Group Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Hoa Phat Group
 • Trụ sở chính
  Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại
  +84-(0)321-94.28.84
 • Fax
  +84-(0)321-94.26.13
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Thép
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Đình Long
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Mạnh Tuấn
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Tuấn Dương
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Doãn Gia Cường
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Việt Thắng
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Quang
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Tạ Tuấn Quang
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Quang Việt
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Hans Christian Jacobsen
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Quang
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thanh Thủy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Tuấn Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trương Nữ Minh Ngọc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Tuấn Dương
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Việt Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thảo Nguyên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lý Thị Ngạn
  Giám đốc Tài chính
 • Phạm Thị Kim Oanh
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ