Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
 • Tên quốc tế
  Hoa Phat Group Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Hoa Phat Group
 • Trụ sở chính
  Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
 • Điện thoại
  024 6284 8666
 • Fax
  024 6283 3456
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Thép
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Đình Long
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Tuấn Dương
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Mạnh Tuấn
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Doãn Gia Cường
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hans Christian Jacobsen
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Quang Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tạ Tuấn Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Việt Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Thị Hải Vân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phan Thị Thùy Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thanh Thủy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Kim Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Tuấn Dương
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Việt Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thảo Nguyên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Kim Oanh
  Giám đốc Tài chính
 • Phạm Thị Kim Oanh
  Kế toán trưởng
 • Trần Tuấn Dương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ