Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đoa (HPD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đoa
 • Tên quốc tế
  Dak Doa Hydropower Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DHP, JSC
 • Trụ sở chính
  Số 138 Tôn Đức Thắng, Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
 • Điện thoại
  2696288688
 • Fax
  593866472
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Văn Ngư
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vi Giang Khu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Minh Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Tuy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Ngọc Mạnh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Văn Thao
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tuấn Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Văn Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Trần Mạnh Đảng
  Kế toán trưởng
 • Phạm Văn Hùng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ