Công ty Cổ phần Bao bì PP (HPB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Bao bì PP
 • Tên quốc tế
  PP Pack Marking Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PP JSC
 • Trụ sở chính
  263 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng
 • Điện thoại
  +84 - 031.3783922
 • Fax
  +84(31)-3835506
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Bao bì & đóng gói
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Mai Văn Bình
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hải Yến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thúy Hiền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Thúc Định
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Tố Hùng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Tiên Phong
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Thái Trí Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Trung Quyết
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thúy Hiền
  Kế toán trưởng
 • Phạm Trung Quyết
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ