Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An (HOT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An
 • Tên quốc tế
  Hoi An Tourist Service Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HOT
 • Trụ sở chính
  10 Trần Hưng Đạo, Tp. Hội An, Tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại
  0510 391 0885
 • Fax
  0510 391 1099
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Du lịch & Giải trí
 • Ngành
  Khách sạn
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Ban
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Hiền
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Tân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Tiến Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tống Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trình Thị Kim Quy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Thanh Huệ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đoàn Ngọc Trung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Tiến Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Cư
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Ngọc Lan
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Ngọc Lan
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Ngọc Lan
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ