Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (HOM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai
 • Tên quốc tế
  Vicem Hoang Mai Cement Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HOM
 • Trụ sở chính
  Khối 7- P.Quỳnh Thiện- Thị xã Hoàng Mai- Nghệ An
 • Điện thoại
  +84-(0)38-386.61.70
 • Fax
  +84-(0)38-386.66.48
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đinh Quang Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Trung Kiên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Đức Danh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Việt Hồng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đậu Phi Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Tuấn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Cao Trọng Nghiên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Thái Huy Chương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quốc Việt
  Tổng Giám đốc
 • Đặng Ngọc Long
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Tăng Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Việt Hồng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đậu Thị Nga
  Kế toán trưởng
 • Đậu Thị Nga
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ