Công ty Cổ phần May Hữu Nghị (HNI: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần May Hữu Nghị
 • Tên quốc tế
  Huu Nghi Garment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HUGAMEX
 • Trụ sở chính
  636-638 Nguyễn Duy, phường 12, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 3855 4176 - 3855 3415
 • Fax
  028 3855 3476 - 3950 3463
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
 • Ngành
  Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hà Văn Duyệt
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Mai Văn Thiên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hà Văn Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Kiều Ngọc Mạnh Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Mạc Thuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hằng Nga
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Dương Thanh Tùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dương Thanh Hùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Thùy Dương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hà Văn Duyệt
  Tổng Giám đốc
 • Kiều Ngọc Mạnh Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hà Văn Long
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hà Văn Nghĩa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Thị Ngát
  Kế toán trưởng
 • Hà Văn Nghĩa
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ