Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
 • Tên quốc tế
  Hai Phong Thermal Power Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HAI PHONG TP.,JSC
 • Trụ sở chính
  Thôn Đoan, Xã Tam Hưng, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại
  (84-31) 3775 161
 • Fax
  (84-31) 3775 162
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Tạ Công Hoan
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Ngọc Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Quyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Luyện
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Quốc Toàn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Thủy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Thị Phượng Khanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thường Quang
  Tổng Giám đốc
 • Tạ Công Hoan
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Thanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Sơn Bá
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Thành
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thường Quang
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ