Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội (HNB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội
 • Tên quốc tế
  Hanoi Transport Station Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HNB
 • Trụ sở chính
  Gác 2, Bến xe phía Nam, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Thành phố HN
 • Điện thoại
  024 38642439
 • Fax
  024 38644536
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Du lịch & Giải trí
 • Ngành
  Du lịch
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Huy Quang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Anh Toàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Hữu Tuyến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lưu Thành Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Công Bằng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thúy Hạnh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đoàn Kim Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đoàn Duy Thái
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Anh Toàn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Công Bằng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Thạch Thị Kim Nga
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ