Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na (HNA: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na
 • Tên quốc tế
  Hua Na Hydropower Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HHC
 • Trụ sở chính
  Tầng 9, tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại
  0238 3588 766
 • Fax
  0238 3588 767
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hoàng Xuân Thành
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Văn Tâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Bảo Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Hải Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Thu Hà
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Minh Tâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Văn Tuấn Thạch
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trịnh Bảo Ngọc
  Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Biên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Xuân Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Huy Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Trung Chính
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Xuân Sơn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ