Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL
 • Tên quốc tế
  VNSTEEL - HoChiMinh City Metal Corporation
 • Viết tắt
  HMC
 • Trụ sở chính
  193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  +84-(0)83-829-4623
 • Fax
  028 829.04.03
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Thép
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Dương Trung Toản
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trương Bá Liêm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cù Thị Thuỳ Linh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Hồng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Huy Hiệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Lê Ánh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Thị Lệ Nga
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đoàn Thị Thanh Thúy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Huy Hiệp
  Tổng Giám đốc
 • Trương Bá Liêm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lại Văn Quyền
  Kế toán trưởng
 • Hoàng Lê Ánh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ