Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (HLS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn
 • Tên quốc tế
  Hoang Lien Son Technical Ceramics Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HOCERATEC
 • Trụ sở chính
  93 đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
 • Điện thoại
  029.385 2477/029.385 2565
 • Fax
  029.385 3083
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Thiết bị điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Khắc Sơn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Ngọc Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Kim Hoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Ngọc San
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Thị Lục
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Kim Cương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Tuấn Việt
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thanh Hà
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Ngọc San
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Kim Hoa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Nguyên Bình
  Kế toán trưởng
 • Vũ Ngọc San
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ