Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng (HLR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng
 • Tên quốc tế
  Ha Lang Railways Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HALANG RSP
 • Trụ sở chính
  Số 6 đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
 • Điện thoại
  0240.3854.746
 • Fax
  0240.3852.983
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Đường sắt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Bá
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Trọng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Phú Hiệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hào
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thị Tuyết
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thị Xuân Thủy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Phú Hiệp
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Trọng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Bá Song
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hà Huy Tâm
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Văn Hoàng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ