Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng (HLE: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng
 • Tên quốc tế
  Hai Phong Electric Lighting Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HELICO
 • Trụ sở chính
  Số 1 Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
 • Điện thoại
  0225 3747 427
 • Fax
  0225 3747 617
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Quốc Lệ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Quang Phát
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trọng Huấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Văn Nguyện
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Duy Đông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Thị Tuyết Nga
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Thanh Mai
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Ngọc Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Duy Đông
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Văn Số
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Văn Nguyện
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Trọng Huấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Huy
  Kế toán trưởng
 • Vũ Thị Hồng Nhung
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ