Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin (HLC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin
 • Tên quốc tế
  Ha Lam - TKV Coal Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin
 • Trụ sở chính
  Số 1 phố Tân Lập, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
 • Điện thoại
  2033825356
 • Fax
  2033821203
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Than đá
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Trọng Tốt
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Mạnh Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Ngọc Linh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Công Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Ngọc Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Hữu Đăng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trịnh Xuân Khoa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Ngạn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Mạnh Cường
  Tổng Giám đốc
 • Cao Việt Phương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Ngọc Linh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Trung Kiên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Ngọc Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Thị Minh Thanh
  Kế toán trưởng
 • Phạm Văn Tác
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ