Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu (HLA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu
 • Tên quốc tế
  Huu Lien Asia Corporation
 • Viết tắt
  HLA CORP
 • Trụ sở chính
  KE A2/7 Tân Kiên- Bình Lơi, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM.
 • Điện thoại
  028 877.00.62
 • Fax
  028 877.00.93
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Thép
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Xảo Cơ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Tuấn Nghiệp
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Quang Hiệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Văn Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Hương Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Khưu Kim Hòa
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hoàng Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Anh Hải
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Tuấn Nghiệp
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thanh Loan
  Giám đốc Tài chính
 • Nguyễn Thị Thanh Loan
  Kế toán trưởng
 • Bùi Quang Hiệp
  Giám đốc Kinh doanh
 • Phạm Trần Ái Trung
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ