Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (HJS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu
 • Tên quốc tế
  Nam Mu Hydropower Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Nam Mu HJSC
 • Trụ sở chính
  xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
 • Điện thoại
  +84-(0)2-193.827.276
 • Fax
  +84-(0)2-193.827.276
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Thị Thu Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Vi Dương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Văn Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hải Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vương Quốc Thắng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Len
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Văn Hà
  Tổng Giám đốc
 • Phùng Xuân Hưng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Trọng Cẩn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đức Nang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Viết Kỳ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Lệ
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thanh Lệ
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ