Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai (HIZ: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai
 • Tên quốc tế
  HONAI Industrial Zone Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HONIZ
 • Trụ sở chính
  Khu Công nghiệp Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại
  (0251) 3 671 039
 • Fax
  (0251) 3 671 040
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Huỳnh Đức Tấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Mạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Đình Thóa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hãng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Thị Kiều Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Thái Minh Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Đông Phương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Thu Hường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Thái Minh Quang
  Tổng Giám đốc
 • Lương Nhựt Tân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Tài
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hành Hữu Hưng
  Kế toán trưởng
 • Thái Minh Quang
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ