Công ty Cổ phần An Tiến Industries (HII: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần An Tiến Industries
 • Tên quốc tế
  AnTien Industries Joint Stock Company
 • Viết tắt
  AnTien Industries.,.JSC
 • Trụ sở chính
  Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
 • Điện thoại
  (0216) 3853886
 • Fax
  (0216) 3851123
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Khai khoáng nói chung
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đinh Xuân Cường
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Thanh Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Ánh Dương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hường
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đặng Thị Xuê
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Phương Hằng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thanh Bình
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thu Nhàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đoàn Minh Đức
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Thanh Bình
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ