Công ty cổ phần Nhựa và Khoáng Sản An Phát – Yên Bái (HII: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Nhựa và Khoáng Sản An Phát – Yên Bái
 • Tên quốc tế
  An Phat – Yen Bai Mineral & Plastic Joint Stock Company
 • Viết tắt
  ANPHATYENBAIM&P.,JSC
 • Trụ sở chính
  Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
 • Điện thoại
  02163 856555
 • Fax
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Khai khoáng nói chung
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Thanh Bình
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Thị Quỳnh Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Mạnh Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Đức Tứ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hường
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đặng Thị Xuê
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Phương Hằng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thanh Bình
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thu Nhàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đoàn Minh Đức
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Thanh Bình
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ