Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (HIG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
 • Tên quốc tế
  HIPT Group Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HIPT Group.,.JSC
 • Trụ sở chính
  Số 152 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 38.47.45.48
 • Fax
  024 38.47.45.49
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Công nghệ
 • Ngành
  Thiết bị viễn thông
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Hải Đoàn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đoàn Ngọc Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vladislav Savkins
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Việt Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Văn Mai
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • David Đỗ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Minh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Bích Thủy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Việt Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Văn Mai
  Tổng Giám đốc
 • Hoàng Thanh Phúc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Văn Mai
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Minh Đức
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Trần Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Hải Đoàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Trần Hiền
  Kế toán trưởng
 • Đặng Minh Đức
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ