Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân (HHV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân
 • Tên quốc tế
  HAI VAN TUNNEL MANAGEMENT AND OPERATION JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  HAMADECO
 • Trụ sở chính
  27 Bùi Chát, P. Hoà Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
 • Điện thoại
  0236 373 0574 - 0236 373 3467
 • Fax
  0236 3842 713
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đỗ Văn Nam
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Hưởng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Thụy Linh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Chính
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Giang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lưu Tuấn Vũ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Lê Huy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Xuân Hưởng
  Tổng Giám đốc
 • Võ Ngọc Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Khánh Điệp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Thụy Linh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Cảnh Tỉnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Sáu
  Phó Tổng Giám đốc
 • An Văn Thiện
  Kế toán trưởng
 • An Văn Thiện
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ