Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân (HHV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân
 • Tên quốc tế
  HAI VAN TUNNEL MANAGEMENT AND OPERATION JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  HAMADECO
 • Trụ sở chính
  27 Bùi Chát, P. Hoàng Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
 • Điện thoại
  ++84.05113 730574
 • Fax
  ++84.05113 842713
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phan Văn Thắng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Thế
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Thụy Linh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Chính
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Đại Xuân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tấn Đông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Tấn Diệu
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Minh Giang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Hồng Lam
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Đại Xuân
  Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Sáu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Khánh Điệp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Thụy Linh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Hưng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Thị Hải Oanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Ân
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Văn Ân
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ