Công ty Cổ phần Đầu tư - Dịch vụ Hoàng Huy (HHS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư - Dịch vụ Hoàng Huy
 • Tên quốc tế
  Hoang Huy Investment Services joint Stock Company
 • Viết tắt
  HHS
 • Trụ sở chính
  116 Nguyễn Đức Cảnh, P.Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
 • Điện thoại
  0313 854 626
 • Fax
  0313 782 326
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Ôtô & linh kiện phụ tùng
 • Ngành
  Ôtô
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đỗ Hữu Hạ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phú Hiểu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Hữu Hậu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Hữu Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phùng Thị Thu Hương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bùi Thị Trà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trọng Cường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Văn Cảnh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thế Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hồ Thị Xuân Hòa
  Kế toán trưởng
 • Đỗ Hữu Hậu
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ